Sablon Goethals Advocaten
Navigation
Wij verdedigen al uw belangen; dit betekent niet alleen het voeren van gerechtelijke procedures voor u, maar ook het verlenen van advies, het opstellen van contracten, het uitwerken van minnelijke regelingen, het verlenen van bijstand bij expertises, algemene vergaderingen enz.

Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in navolgende rechtstakken:
  • Aansprakelijkheidsrecht (bv. verkeersongeval,...)
  • Administratief recht (bv. ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieuvergunningen, benoemingen, overheidsopdrachten,...)
  • Arbeidsrecht (bv. ontslag,...)
  • Contractenrecht (bv. koop, huur, aanneming,...)
  • Handelsrecht (bv. invordering van facturen, handelspraktijken, consumentenrecht,...)
  • Vennootschapsrecht (bv. oprichten van vennootschappen,...)
  • Verkeersrecht (bv. verkeersovertredingen,...)
  • Verzekeringsrecht